Home

notaris weggemans logo

coronaVirus art klik

In verband met het Corona-virus informeren wij u graag hoe wij hier als kantoor mee omgaan. 

Wij heten iedereen van harte welkom op onze kantoren in Ter Apel en Wedde, die ook normaal open zullen blijven, maar nemen wel enkele voorzorgsmaatregelen om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen.

 1. Heeft u klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts of in contact bent geweest met personen die besmet zijn (geweest) verzoeken we u om niet bij ons kantoor langs te komen en telefonisch contact met ons op te nemen.
 2. Voor veel rechtshandelingen is de mogelijkheid dat u daarvoor een volmacht verleent. Indien u dit wenst verzoeken wij u ook om telefonisch contact met ons op te nemen.
 3. Wij gaan terughoudend om met onaangekondigd bezoek dat niet op afspraak is.
 4. Afspraken op kantoor zullen zoveel mogelijk doorgang vinden tenzij er enige twijfel is over uw gezondheid.
 5. Het is helaas mogelijk dat om praktische redenen uw afspraak in Ter Apel in overleg verplaatst zal worden naar Wedde.
 6. Wij vragen u dringend niet meer mensen naar afspraken mee te nemen dan nodig is.
 7. Indien u op ons kantoor komt, zullen de collega's die op kantoor werken u geen hand geven en wij houden gepaste afstand.

Wij zullen op advies van de Rijksoverheid deze maatregelen in ieder geval tot eind mei 2020 hanteren. 
We zijn uiteraard per telefoon en e-mail bereikbaar.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen.
Wij danken u voor uw begrip.
mr J.W. Weggemans


 

Notariskantoor Weggemans is een middelgroot notariskantoor, gevestigd in de gemeente Westerwolde (nieuw gevormd op 1 januari 2018). In deze gemeente hebben wij twee vestigingen, één in het landelijk gelegen Wedde, momenteel bekend door het zorgproject “Wedde dat het lukt?” (PDF), en één in de plaats Ter Apel, het grootste dorp in de gemeente, gelegen in het uiterste zuidoosten van de Nederlandse provincie Groningen, vlak bij de plaats Emmen.

Elk kantoor biedt een volledige dienstverlening aan. Beide vestigingen hanteren dezelfde openingstijden.

Het notariskantoor, diep geworteld in het grensgebied van Nederland en Duitsland, kent een rijke geschiedenis. In haar oorsprong richt het kantoor zich op de algemene ‘klassieke’ notariële praktijk, maar heeft zich in de loop der jaren steeds meer gespecialiseerd in de afwikkeling van nalatenschappen en de onroerend goed praktijk in al haar facetten. Daarnaast kent het kantoor een aparte ondernemingspraktijk.

Dertien mensen staan klaar om u bij al uw zaken en vragen te helpen en van dienst te zijn. Ons team bestaat uit één notaris, één kandidaat-notaris, vier notarisklerken en zeven ervaren medewerkers.

Een persoonlijke en rechtstreekse benadering is de basis voor onze dienstverlening. Korte lijnen naar de juiste adviseur zorgen voor bereikbaarheid en duidelijkheid voor onze cliënten.

Onze aanpak leidt tot praktische oplossingen bij ingewikkelde kwesties, onze kleinschaligheid biedt flexibiliteit bij spoedeisendheid.

Onze tarieven zijn zeer scherp en hebben geleid tot een klantenkring die onze gemeente en provincie ver te buiten gaat.


Wij denken in alle opzichten graag met u mee. Als het voor u bijvoorbeeld om gezondheidsredenen moeilijk is om naar ons kantoor te komen, dan kunnen wij naar u toekomen. Belt u gerust met ons en vraag naar de mogelijkheden. Een speerpunt van notariskantoor Weggemans is vanaf het begin een heldere en duidelijke uitleg van de inhoud van de door ons kantoor opgestelde akten en verdere dossierstukken, samen met de ruime adviesmogelijkheden, welke ondermeer tot uiting komen in een kosteloze en altijd vrijblijvende eerste afspraak, ongeacht de tijdsduur daarvan.

 

geen kopzorgen aan de hoofdweg

Notarieel Nieuws

 • Bewind en Alimentatie

  Bewind en Alimentatie Printvriendelijke versieIn testamenten nemen ouders regelmatig een bewindregeling op. Meestal is het hun bedoeling om de kinderen pas op latere leeftijd de beschikking te geven over de erfenis. Zij willen daarmee voorkomen dat de kinderen de erfenis opmaken aan scooters, sportauto’s en verre reizen.Waar de meeste ouders de bewindregeling laten gelden tot een leeftijd tussen de 21 en 25 jaar van het kind, zijn er ook ouders die langer over hun graf willen regeren. Zij zouden het liefst zien dat de kinderen tot hun veertigste verjaardag of soms nog langer, niet zelf over de erfenis mogen beslissen. Tegenwoordig is er[…]

 • Kinderloos en geen testament? Denk aan de rampenclausule!

  Kinderloos en geen testament? Denk aan de rampenclausule! Printvriendelijke versieVeel gehuwde en kinderloze stellen verkeren in de veronderstelling dat zij geen testament nodig hebben. Als zij van onze notaris de vraag krijgen of ze al een testament hebben gemaakt reageren ze vaak verbaasd: ‘We zijn volgens de wet tochal elkaars erfgenaam?’.Op zich hebben ze gelijk. Als een gehuwd stel geen kinderen heeft, zijn ze vanaf hun huwelijk elkaars enig erfgenaam. Maar wat gebeurt er als ze samen in de auto zitten en bij een ongeval betrokken raken? Stel, de man overlijdt ter plekke en zijn vrouw drie dagen later in het ziekenhuis. Volgens de standaard regeling is de[…]

 • De haken en ogen aan 'Ja…. Ik wil!

  De haken en ogen aan 'Ja…. Ik wil! Printvriendelijke versieIn de nieuwe wet is de gemeenschap van goederen beperkt. Echtgenoten die elkaar bij de gemeente het ja-woord geven en trouwen voor de wet, krijgen te maken met andere ‘spelregels’. Kort gezegd delen echtgenoten alleen nog met elkaar wat ze tijdens het huwelijk samen opbouwen.Inkomen dat u vanaf de huwelijksdatum spaart wordt bijvoorbeeld gemeenschappelijk. Bezittingen en schulden, zoals een studieschuld, die ieder vóór het huwelijk al had, blijven privé. Een uitzondering is er als u vóór het huwelijk al samen een huis heeft, dat valt wél in de huwelijksgemeenschap.Voor veel aanstaande echtgenoten voelt het nieuwe systeem 'eerlijker' aan; tegenwoordig[…]

 • Woning en mantelzorgwoning één object

  Woning en mantelzorgwoning één object Printvriendelijke versieDe zaak diende omdat de belastingdienst voor een vrijstaande woning en een mantelzorgwoning op een groot perceel van de eigenaar van de vrijstaande woning een aanslag oplegde voor beide woningen afzonderlijk. De heffingsambtenaar zag daarin namelijk twee afzonderlijke WOZ-objecten.De rechter moet bij WOZ-zaken beoordelen of de toegepaste objectafbakening correct is. De Waarderingskamer stelt in zijn instructie dat de mantelzorgwoning en de woning waaraan deze dienstbaar is, als één object worden afgebakend. Daarmee sluit de Waarderingskamer aan bij het karakter van de tijdelijke mantelzorgwoning. Dat standpunt wordt gesteund door de Staatssecretaris van Financiën.Wilt u meer weten over het realiseren van[…]

 • Schenkingen binnen zes maanden voor overlijden.

  Schenkingen binnen zes maanden voor overlijden. Printvriendelijke versieVeel mensen doen hun best om al tijdens leven schenkingen te doen aan bijvoorbeeld kinderen. Zo verkleinen zij hun nalatenschap. Ze schenken bijvoorbeeld elk jaar het vrijgestelde bedrag. Vanwege de vrijstelling hoeft er dan door de ontvanger geen schenkbelasting betaald te worden. Tegelijk verkleint men de uiteindelijke erfenis, waardoor op het moment van overlijden de aanslag erfbelasting lager uitvalt.Het is wel belangrijk om al tijdig te beginnen met het doen van schenkingen. Als er kort voor overlijden nog geschonken wordt, dan kan de 180-dagen-regel om de hoek komen kijken. De 180-dagen-regel houdt in dat alles wat binnen zes maanden[…]

 • Aftrek hypotheekrente blijft ook bij betaalpauze

  Aftrek hypotheekrente blijft ook bij betaalpauze Printvriendelijke versieAls u vanwege de coronacrisis tijdelijk uw hypotheeklasten niet kunt opbrengen, en met de hypotheekverstrekker een betaalpauze heeft afgesproken, blijft u recht houden op hypotheekrenteaftrek.Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft hiermee ingestemd. Hypotheken moeten sinds 2013 in dertig jaar worden afgelost om hypotheekrenteaftrek te kunnen genieten. Eventuele gedurende die looptijd opgelopen achterstanden moeten in het jaar daarna worden ingehaald.Nu is beslist dat ingeval u een annuïteiten- of lineaire hypotheek heeft, u bij een betaalpauze vanwege de coronacrisis meer tijd krijgt om deze niet-betaalde termijnen terug te betalen zonder dat u de renteaftrek gaat missen. U moet overigens de gemiste termijnen[…]

 • Coronacrisis leidt tot omzetting eenmanszaken in bv

  Coronacrisis leidt tot omzetting eenmanszaken in bv Printvriendelijke versieDe economische terugval is voor veel ondernemers die in een eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder firma (vof) ondernemen reden om hun rechtsvorm aan te passen naar bv. Doel is om aansprakelijkheden te beperken.In een eenmanszaak, vof of maatschap bent u ook met uw privévermogen aansprakelijk voor schulden en verplichtingen die u in uw bedrijf bent aangegaan. In een bv beperkt u die aansprakelijkheid. Echter, verplichtingen en schulden die dateren uit de tijd dat u nog geen bv was, blijven privé op u verhaalbaar.Geruisloze omzetting van een IB-onderneming in een nv of bv en – omgekeerd – geruisloze terugkeer, zijn[…]

 

 

Route naar kantoor in Wedde

Route naar kantoor in Ter Apel

 

 

blok row 1 offerte

blok row 2 estate planning

 

 

blok row 3 nieuwsbrief

blok row 2 familierecht

 

 

blok row 4 beklemrecht

blok row 2 ondernemingsrecht

 

 

blok row 5a belasting
blok row 5b nalatenschap

blok row 2 onroerendgoed

 

 

blok row 6 oprichtingbv

blok row 2 leeg