Home

notaris weggemans logo

coronaVirus art

In verband met het Corona-virus informeren wij u graag hoe wij hier als kantoor mee omgaan. 

Wij heten iedereen van harte welkom op onze kantoren in Ter Apel en Wedde, die ook normaal open zullen blijven, maar nemen wel enkele voorzorgsmaatregelen om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen.

 1. Heeft u klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts of in contact bent geweest met personen die besmet zijn (geweest) verzoeken we u om niet bij ons kantoor langs te komen en telefonisch contact met ons op te nemen.
 2. Voor veel rechtshandelingen is de mogelijkheid dat u daarvoor een volmacht verleent. Indien u dit wenst verzoeken wij u ook om telefonisch contact met ons op te nemen.
 3. Wij gaan terughoudend om met onaangekondigd bezoek dat niet op afspraak is.
 4. Afspraken op kantoor zullen zoveel mogelijk doorgang vinden tenzij er enige twijfel is over uw gezondheid.
 5. Het is helaas mogelijk dat om praktische redenen uw afspraak in Ter Apel in overleg verplaatst zal worden naar Wedde.
 6. Wij vragen u dringend niet meer mensen naar afspraken mee te nemen dan nodig is.
 7. Indien u op ons kantoor komt, zullen de collega's die op kantoor werken u geen hand geven en wij houden gepaste afstand.

Wij zullen op advies van de Rijksoverheid deze maatregelen in ieder geval tot 6 april 2020 hanteren. 
We zijn uiteraard per telefoon en e-mail bereikbaar.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen.
Wij danken u voor uw begrip.
mr J.W. Weggemans


 

Notariskantoor Weggemans is een middelgroot notariskantoor, gevestigd in de gemeente Westerwolde (nieuw gevormd op 1 januari 2018). In deze gemeente hebben wij twee vestigingen, één in het landelijk gelegen Wedde, momenteel bekend door het zorgproject “Wedde dat het lukt?” (PDF), en één in de plaats Ter Apel, het grootste dorp in de gemeente, gelegen in het uiterste zuidoosten van de Nederlandse provincie Groningen, vlak bij de plaats Emmen.

Elk kantoor biedt een volledige dienstverlening aan. Beide vestigingen hanteren dezelfde openingstijden.

Het notariskantoor, diep geworteld in het grensgebied van Nederland en Duitsland, kent een rijke geschiedenis. In haar oorsprong richt het kantoor zich op de algemene ‘klassieke’ notariële praktijk, maar heeft zich in de loop der jaren steeds meer gespecialiseerd in de afwikkeling van nalatenschappen en de onroerend goed praktijk in al haar facetten. Daarnaast kent het kantoor een aparte ondernemingspraktijk.

Dertien mensen staan klaar om u bij al uw zaken en vragen te helpen en van dienst te zijn. Ons team bestaat uit één notaris, één kandidaat-notaris, vier notarisklerken en zeven ervaren medewerkers.

Een persoonlijke en rechtstreekse benadering is de basis voor onze dienstverlening. Korte lijnen naar de juiste adviseur zorgen voor bereikbaarheid en duidelijkheid voor onze cliënten.

Onze aanpak leidt tot praktische oplossingen bij ingewikkelde kwesties, onze kleinschaligheid biedt flexibiliteit bij spoedeisendheid.

Onze tarieven zijn zeer scherp en hebben geleid tot een klantenkring die onze gemeente en provincie ver te buiten gaat.


Wij denken in alle opzichten graag met u mee. Als het voor u bijvoorbeeld om gezondheidsredenen moeilijk is om naar ons kantoor te komen, dan kunnen wij naar u toekomen. Belt u gerust met ons en vraag naar de mogelijkheden. Een speerpunt van notariskantoor Weggemans is vanaf het begin een heldere en duidelijke uitleg van de inhoud van de door ons kantoor opgestelde akten en verdere dossierstukken, samen met de ruime adviesmogelijkheden, welke ondermeer tot uiting komen in een kosteloze en altijd vrijblijvende eerste afspraak, ongeacht de tijdsduur daarvan.

 

geen kopzorgen aan de hoofdweg

Notarieel Nieuws

 • Is uw testament ook al 38 jaar oud?

  Is uw testament ook al 38 jaar oud? Printvriendelijke versieEen testament maak je niet voor de rest van je leven. Partners kunnen komen en gaan, kinderen, schoonkinderen of familieleden raken uit de gratie en ook de wet of uw vermogen kan veranderen. In het notariaat drukken we cliënten altijd op het hart, om eens in de vijf jaar een kop koffie te komen drinken. We kunnen dan een korte check up uitvoeren. Stemt uw testament nog overeen met uw wensen, en met de regelgeving? Meestal kunt u met een gerust hart weer naar huis. Soms is het nodig om het testament op onderdelen aan te passen.Bij Hof Arnhem-Leeuwarden[…]

 • Statutaire onbevoegdheid bestuur leidt tot nietige besluiten

  Statutaire onbevoegdheid bestuur leidt tot nietige besluiten Printvriendelijke versieOf statuten van een vereniging, stichting of bv rechtsgeldig zijn aangepast, hangt in sterke mate af van wat daarover in de voorafgaande versie van de statuten was vastgelegd. Wie is wanneer bevoegd om statuten aan te passen en volgens welke procedure? Als aan een van die onderdelen niet wordt voldaan, is een aanpassing nietig.Statuten bevatten soms specifieke regels en voorwaarden voor de totstandkoming van besluiten, bijvoorbeeld besluiten tot herbenoeming van bestuurders. Rechtbank Den Haag kreeg onlangs een dergelijke zaak voorgelegd. In de statuten van een vereniging stond dat een bestuurder uiterlijk twee jaar na zijn benoeming aftreedt volgens een[…]

 • Eerste Kamer nog niet akkoord met UBO-register

  Eerste Kamer nog niet akkoord met UBO-register Printvriendelijke versieDe Eerste Kamer heeft de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel dat zorgt voor de oprichting van het UBO-register uitgesteld. De Kamer heeft op 12 maart de Raad van State om advies gevraagd, over de verplichte registratie van UBO’s van kerkgenootschappen. Na beantwoording door de RvS zal de behandeling van het wetsvoorstel worden voortgezet.Advies Raad van StateHoewel de implementatie van het UBO-register op grond van de EU-antiwitwasrichtlijn uiterlijk op 10 januari 2020 had moeten zijn gerealiseerd, heeft de Eerste Kamer de parlementaire behandeling van het UBO-register voorlopig opgeschort.De vertraging wordt veroorzaakt doordat de Eerste Kamer op 12 maart 2020 nader[…]

 • Aflossen hypotheek tijdelijk opgeschort

  Aflossen hypotheek tijdelijk opgeschort Printvriendelijke versieAlle Nederlandse banken hebben met elkaar besloten dat het voor zowel zzp’ers, kleine bedrijven en consumenten mogelijk wordt om tijdelijk geen aflossing te hoeven doen op hypotheek of krediet.Daarmee worden klanten die financiële problemen ondervinden van de coronacrisis geholpen. Voor bedrijven met kredieten tot € 2,5 miljoen geldt een tijdelijke vrijstelling van zes maanden. Ook voor consumenten wordt uitstel mogelijk voor een periode van drie maanden. Als u daarvoor in aanmerking wilt komen, moet u een verzoek doen aan uw bank.De banken houden de mogelijkheid open dat de regelingen later verder wordt uitgebreid, afhankelijk van de situatie en het[…]

 • Eigen woning en niet-samenlevende partners

  Eigen woning en niet-samenlevende partners Printvriendelijke versieSinds de eeuwwisseling hoeven echtgenoten niet meer samen te wonen op hetzelfde adres. Daarvoor was dat nog verplicht. Voor trouwlustigen die ieder hun eigen vrijheid wilden behouden was de nieuwe regeling een uitkomst.Voor de heffing van inkomstenbelasting maakt het niet uit of echtgenoten samenwonen, ze zijn hoe dan ook elkaars fiscale partners. Maar daar rijst wel een probleem: fiscale partners kunnen maar één woning in hun belastingaangifte opgeven als eigen woning, ook al hebben zij ieder een eigen woning. De andere woning valt dan als tweede woning in box 3. Jammer, want daardoor kunnen zij bijvoorbeeld geen hypotheekrente aftrekken.De[…]

 • Levenstestament blijft niet in stand

  Levenstestament blijft niet in stand Printvriendelijke versieDe meeste mensen die een levenstestament maken, leggen daarin vast wie hun belangen moet gaan behartigen, ook als ze zelf niet meer wilsbekwaam zijn in de toekomst. Hierdoor houdt men de regie in handen, en wordt voorkomen dat er een bewindvoerder benoemd moet worden door de rechter.In de meeste gevallen is de oude dag met een levenstestament goed geregeld. De partner, kinderen of een goede bekende kan alle voorkomende zaken regelen. Degene die de volmacht heeft gegeven houdt daarmee zelf de regie in handen, en – vaak nog belangrijker – kan daar gerust over zijn.Een enkele keer loopt het[…]

 • Mantelzorgwoning realiseren kent veel afwegingen

  Mantelzorgwoning realiseren kent veel afwegingen Printvriendelijke versieVrijwel iedereen weet tegenwoordig wat een mantelzorgwoning is. Het is in elk geval een uitkomst voor ouders die daarmee in de directe omgeving van een van hun kinderen kunnen wonen.Een mantelzorgwoning wordt bij, in of aan een bestaande woning gebouwd. Het kan een verbouwde garage zijn, een kleine aanbouw aan een woning, een unit los van het hoofdverblijf. Deze drie mogelijkheden kunnen in de meeste gevallen worden benut zonder omgevingsvergunning.Toch gelden er wel regels voor het realiseren van een mantelzorgwoning. Wie gaat dat betalen, wie wordt de eigenaar? Dat hoeft niet altijd dezelfde persoon te zijn. Ouders kunnen bijvoorbeeld[…]

 

 

Route naar kantoor in Wedde

Route naar kantoor in Ter Apel

 

 

blok row 1 offerte

blok row 2 estate planning

 

 

blok row 3 nieuwsbrief

blok row 2 familierecht

 

 

blok row 4 beklemrecht

blok row 2 ondernemingsrecht

 

 

blok row 5a belasting
blok row 5b nalatenschap

blok row 2 onroerendgoed

 

 

blok row 6 oprichtingbv

blok row 2 leeg