Home

notaris weggemans logo

Op ons kantoor is het dragen van een mondkapje voor bezoekers verplicht. De notaris zal zelf achter een zogenaamd spatscherm plaatsnemen. mondmasker weggemans

coronaVirus art klik

 

In verband met het Corona-virus informeren wij u graag hoe wij hier als kantoor mee omgaan. 

 

Wij heten iedereen van harte welkom op onze kantoren in Ter Apel en Wedde, die ook normaal open zullen blijven, maar nemen wel enkele voorzorgsmaatregelen om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen.

 1. Heeft u klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts of in contact bent geweest met personen die besmet zijn (geweest) verzoeken we u om niet bij ons kantoor langs te komen en telefonisch contact met ons op te nemen.
 2. Voor veel rechtshandelingen is de mogelijkheid dat u daarvoor een volmacht verleent. Indien u dit wenst verzoeken wij u ook om telefonisch contact met ons op te nemen.
 3. Wij gaan terughoudend om met onaangekondigd bezoek dat niet op afspraak is.
 4. Afspraken op kantoor zullen zoveel mogelijk doorgang vinden tenzij er enige twijfel is over uw gezondheid.
 5. Het is helaas mogelijk dat om praktische redenen uw afspraak in Ter Apel in overleg verplaatst zal worden naar Wedde.
 6. Wij vragen u dringend niet meer mensen naar afspraken mee te nemen dan nodig is.
 7. Indien u op ons kantoor komt, zullen de collega's die op kantoor werken u geen hand geven en wij houden gepaste afstand.

Wij zullen op advies van de Rijksoverheid deze maatregelen zolang dit noodzakelijk geacht wordt hanteren. 

We zijn uiteraard per telefoon en e-mail bereikbaar.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen.
Wij danken u voor uw begrip.
mr J.W. Weggemans


 

Notariskantoor Weggemans is een middelgroot notariskantoor, gevestigd in de gemeente Westerwolde (nieuw gevormd op 1 januari 2018). In deze gemeente hebben wij twee vestigingen, één in het landelijk gelegen Wedde, momenteel bekend door het zorgproject “Wedde dat het lukt?” (PDF), en één in de plaats Ter Apel, het grootste dorp in de gemeente, gelegen in het uiterste zuidoosten van de Nederlandse provincie Groningen, vlak bij de plaats Emmen.

Elk kantoor biedt een volledige dienstverlening aan. Beide vestigingen hanteren dezelfde openingstijden.

Het notariskantoor, diep geworteld in het grensgebied van Nederland en Duitsland, kent een rijke geschiedenis. In haar oorsprong richt het kantoor zich op de algemene ‘klassieke’ notariële praktijk, maar heeft zich in de loop der jaren steeds meer gespecialiseerd in de afwikkeling van nalatenschappen en de onroerend goed praktijk in al haar facetten. Daarnaast kent het kantoor een aparte ondernemingspraktijk.

Dertien mensen staan klaar om u bij al uw zaken en vragen te helpen en van dienst te zijn. Ons team bestaat uit één notaris, één kandidaat-notaris, vier notarisklerken en zeven ervaren medewerkers.

Een persoonlijke en rechtstreekse benadering is de basis voor onze dienstverlening. Korte lijnen naar de juiste adviseur zorgen voor bereikbaarheid en duidelijkheid voor onze cliënten.

Onze aanpak leidt tot praktische oplossingen bij ingewikkelde kwesties, onze kleinschaligheid biedt flexibiliteit bij spoedeisendheid.

Onze tarieven zijn zeer scherp en hebben geleid tot een klantenkring die onze gemeente en provincie ver te buiten gaat.


Wij denken in alle opzichten graag met u mee. Als het voor u bijvoorbeeld om gezondheidsredenen moeilijk is om naar ons kantoor te komen, dan kunnen wij naar u toekomen. Belt u gerust met ons en vraag naar de mogelijkheden. Een speerpunt van notariskantoor Weggemans is vanaf het begin een heldere en duidelijke uitleg van de inhoud van de door ons kantoor opgestelde akten en verdere dossierstukken, samen met de ruime adviesmogelijkheden, welke ondermeer tot uiting komen in een kosteloze en altijd vrijblijvende eerste afspraak, ongeacht de tijdsduur daarvan.

 

geen kopzorgen aan de hoofdweg

Notarieel Nieuws

 • Niet lang genoeg samenwonen

  Niet lang genoeg samenwonen Printvriendelijke versiePartners kunnen tegen een gunstig tarief en met een grote vrijstelling voor de erfbelasting van elkaar erven. Daarvoor moeten zij wel aan de door de Belastingdienst gestelde voorwaarden voldoen.De grote partnervrijstelling bedraagt op dit moment€ 661.328. Blijft het erfdeel onder dat bedrag, dan hoeft de partner geen erfbelasting te betalen. Daarboven betaalt de ervende partner tien tot twintig procent erfbelasting.De grote partnervrijstelling geldt niet alleen voor gehuwden en stellen die een zogenaamd geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Ook samenwoners die langer dan vijf jaar op hetzelfde adres ingeschreven staan bij de Burgerlijke Stand en een gemeenschappelijke huishouding voeren kunnen een[…]

 • Uitgetreden vennoot is aansprakelijk voor huurachterstand die is ontstaan na zijn uittreding

  Uitgetreden vennoot is aansprakelijk voor huurachterstand die is ontstaan na zijn uittreding Printvriendelijke versieWie als vennoot uit een vennootschap onder firma uittreedt, is daarmee niet zonder meer ook van alle verplichtingen af. Let daarom op welke verplichtingen u als vennoot bent aangegaan in overeenkomsten die ook na uw uittreden nog doorlopen.Dat bleek onlangs voor de rechtbank Rotterdam. Het ging daarbij om aansprakelijkheid voor een huurschuld die na uittreden was ontstaan. Echter, als de uitgetreden vennoot destijds samen met zijn of haar medevennoot de huurovereenkomst hebben ondertekend, waarin is bepaald dat beiden zich tot de einddatum van de overeenkomst hebben verbonden, dan kunnen zij ook beiden worden aangesproken op nakoming daarvan. De hoofdelijke[…]

 • Vakantieverhuur woonruimte wordt ingeperkt

  Vakantieverhuur woonruimte wordt ingeperkt Printvriendelijke versieHet verhuren van vakantiewoningen wordt strenger gereguleerd. Gemeenten krijgen hiervoor meer mogelijkheden. Het wetsvoorstel daarvoor is inmiddels door de Eerste Kamer aangenomen.Gemeenten kunnen naar verwachting vanaf 2021 eenvoudiger gaan handhaven. Bovendien wordt fraude dan beboet, waarbij de overtreder kans loopt maximaal € 87.000 te moeten betalen. De mogelijkheden die de gemeenten krijgen betreffen het nemen van maatregelen als woonruimte in hun gemeente schaars is of als de leefbaarheid van een wijk in het geding is.Gemeenten kunnen verhuurders van hun woningen aan toeristen verplichten om een registratienummer aan te vragen dat zij bij elke vermelding op verhuurplatforms moeten opnemen. Gemeenten[…]

 • Aanpassing alimentatiebedragen

  Aanpassing alimentatiebedragen Printvriendelijke versieMet ingang van 1 januari 2021 worden uitkeringen voor levensonderhoud - ofwel alimentatiebedragen, weer automatisch aangepast met een percentage van 3%.Deze wettelijke ophoging geldt niet voor alle gevallen. Als vóór 1 januari 1973 de hoogte van de bedragen in de rechterlijke uitspraak of in de overeenkomst mede afhankelijk is gesteld van de ontwikkeling van het inkomen, de lonen of de prijzen, worden deze bedragen niet automatisch verhoogd. Voor deze alimentatiebedragen blijft dan van kracht wat de rechter heeft bepaald of wat in de overeenkomst staat.De wettelijke aanpassing van alimentaties is gebaseerd op de algemene ontwikkeling van het loonpeil. Als[…]

 • Uitstel publicatieplicht ANBI

  Uitstel publicatieplicht ANBI Printvriendelijke versieOp grond van de wet moeten de jaarstukken van organisaties met een ANBI-status binnen zes maanden na afloop van het boekjaar openbaar worden gemaakt. Voor de meeste Algemeen Nut Beogende Instellingen die als boekjaar het kalenderjaar hanteren, betekent dit publicatie voor 1 juli.Volgens een aanvulling op het Besluit noodmaatregelen coronavirus van 16 juni, is een verlenging van de termijn goedgekeurd, waarbinnen ANBI’s hun jaarstukken op internet moeten publiceren. Op grond van de goedkeuring in het besluit mag de termijn van zes maanden met maximaal vier maanden worden verlengd. Dat betekent voor de meeste ANBI’s dat publicatie voor 1 november[…]

 • Erfgenaam heeft recht op inzage

  Erfgenaam heeft recht op inzage Printvriendelijke versieKrijgt u een erfenis? Dan wilt u als erfgenaam natuurlijk weten waar de erfenis uit bestaat. U moet immers kunnen beslissen of u de erfenis wel wil aanvaarden. Als er veel schulden zijn kunt u namelijk ook weigeren.Meestal zullen de erfgenamen of de executeur de administratie van de overledene doornemen, om zich een beeld te vormen van de nalatenschap. Uit iemands bankafschriften en alle vaste lasten die afgeboekt worden, valt vaak al veel op te maken. Ook de laatste aangifte inkomstenbelasting levert doorgaans een mooi overzicht op. Maar wat moet een erfgenaam doen om aan informatie te komen als[…]

 • UBO-register ook van toepassing op ANBI’s

  UBO-register ook van toepassing op ANBI’s Printvriendelijke versieHet UBO-register is sinds eind september operationeel. Belanghebbenden in rechtspersonen moeten daarin worden geregistreerd. Dat geldt niet alleen voor bedrijven maar ook voor instellingen met een ANBI-status (o.a. goede doelen).Is er in het hele bestuur van een ANBI geen natuurlijke persoon te vinden die uiteindelijk eigendom of zeggenschap heeft en daarmee uiteindelijk belanghebbende is, dan moet het hele statutair bestuur in het UBO-register worden geregistreerd. Uit het UBO-register blijkt bij informatie-aanvragen op basis waarvan iemand als UBO is ingeschreven en welk belang die persoon in de ANBI heeft. Als een bestuurder alleen vanwege zijn functie in het register staat[…]

 

 

Route naar kantoor in Wedde

Route naar kantoor in Ter Apel

 

 

blok row 1 offerte

blok row 2 estate planning

 

 

blok row 3 nieuwsbrief

blok row 2 familierecht

 

 

blok row 4 beklemrecht

blok row 2 ondernemingsrecht

 

 

blok row 5a belasting
blok row 5b nalatenschap

blok row 2 onroerendgoed

 

 

blok row 6 oprichtingbv

blok row 2 leeg