Home

notaris weggemans logo

Tarieven Successiewet 2018 (met wijziging ten opzichte van 2017)

Er is een overgangsregeling. Als vóór 1 januari 2010 gebruik gemaakt is van de eenmalige verhoogde vrijstelling, mag het aanvullende bedrag voor de eigen woning nog vrijgesteld worden geschonken. De extra verhoogde vrijstelling voor de eigen woning geldt ook als niet een bedrag maar een woning wordt geschonken.

Vrijstellingen voor erfbelasting

Als u een erfenis krijgt, is de kans groot dat u erfbelasting moet betalen. Maar alleen als
het bedrag van de erfenis hoger is dan uw vrijstelling.

De jaarlijkse vrijstellingen voor schenkbelasting in 2017 zijn:

 • (Pleeg-)kind  € 5.363,- 
  (was in 2017: €5.320-)
 • Kinderen 18-40 jaar 
  (éénmalig) € 25.731,- 
  (was in 2017: € 25.526,-) of
 • Kinderen 18-40 jaar (éénmalig), indien schenking wordt aangewend voor de eigen studie € 53.602,- 
  (was in 2017: € 53.176,-)
 • Kinderen 18-40 jaar (éénmalig), indien schenking wordt aangewend voor de eigen woning € 100.800,- 
  (was in 2017: € 53.176,-)
 • Overige verkrijgers (zoals een kleinkind) € 2.147,- (of € 100.800,- voor de eigen woning) 
  (was in 2017: € 2.129,-)

De vrijstellingen voor erfbelasting in 2018 zijn:

 • Partners € 643.194,- 
  (was in 2017: € 638.089,-)
 • Kinderen en kleinkinderen € 20.371,- 
  (was in 2017: € 20.209,-)
 • Bepaalde zieke en gehandicapte kinderen € 61.106,- 
  (was in 2017: € 60.621,-)
 • Ouders € 48.242,- 
  (was in 2017: € 47.859,-)
 • Overige verkrijgers (zoals een broer of zus) € 2.147,- 
  (was in 2017: € 2.129,-)

Wanneer u tussen de 18 en 40 jaar oud bent en u het geschonken bedrag gebruikt voor de aankoop of verbouwing van een woning of de aflossing van een eigen woningschuld of restschuld, dan is de vrijstelling onder voorwaarden eenmalig € 100.800,-. Van deze schenking moet u aangifte doen. Daarbij moet u een beroep doen op deze vrijstelling.

Voor zover er bedragen worden geschonken of geërfd boven deze vrijgestelde bedragen, zijn de volgende tarieven van toepassing.

€ 0 - € 123.248,-: 
Partners en (pleeg)kinderen 10%, Kleinkinderen 18%, Overige verkrijgers 30%
€ 123.248,- en hoger: 
Partners en (pleeg)kinderen 20%, Kleinkinderen 36%, Overige verkrijgers 40%

Ondernemingsvermogen en erfbelasting en schenkbelasting

Wanneer u ondernemingsvermogen erft of geschonken krijgt, is dit onder voorwaarden tot een waarde van € 1.071.987 voor 100% vrijgesteld van erfbelasting of schenkbelasting. Wanneer de waarde hoger is, geldt voor het meerdere een vrijstelling van 83%.

Pensioen en erfbelasting

Het partnerpensioen is vrijgesteld van erfbelasting. Maar het partnerpensioen vermindert wel de vrijstelling van € 643.194,- voor echtgenoten / geregistreerd partners / ongehuwd samenwonenden. Er is wel altijd een minimale vrijstelling van € 166.161,-.

Aangifte doen voor erfbelasting of schenkbelasting

Voor de erfbelasting krijgt u automatisch bericht van de Belastingdienst over hoe u aangifte moet doen. Voor de schenkbelasting moet u uit eigen beweging aangifte doen. Kijk op belastingdienst.nl voor meer informatie over de aangifte voor erf- of schenkbelasting.

Vragen over een erfenis of schenking?

Vraag het ons: 0597 56 14 25

Aan de vermelde bedragen en percentages kunnen geen rechten ontleend worden. Bekijk deze informatie ook via de website van de rijksoverheid.

erf schenkbelasting

Notarieel Nieuws

 • Recreatiewoning soms aangemerkt als eigen woning

  In de regel kan een huis op een recreatiepark voor de fiscus niet kwalificeren als eigen woning. Soms lukt dat wel. Het gaat erom of het huis het middelpunt is van de persoonlijke belangen van de eigenaar. De vraag is alleen hoe die voorwaarde is ingevuld. Dat bleek onlangs uit een uitspraak van het Hof Den Haag.

 • Dertig-dagen-clausule

  Echtparen of samenwoners zonder kinderen willen elkaar vaak tot enig erfgenaam benoemen. Maar stel dat zij een auto-ongeluk krijgen en de man op slag dood is en zijn vriendin veertien dagen later overlijdt, dan vererft eerst het vermogen van de man naar de vriendin en vervolgens, als zij komt te overlijden, naar bijvoorbeeld de familie van de vriendin.Los van het feit dat de meeste mensen het zuur vinden als de gehele erfenis naar de schoonfamilie verdwijnt, is het ook de vraag of de vriendin erfbelasting moet betalen.

 • Als bedoeling van partijen afwijkt van statuten bv

  Notarissen en Kamers van Koophandel zien dagelijks voorbeelden voorbij komen waarin twee bv’s bestuurder en aandeelhouder zijn in een dochter-bv. Als een van de aandeelhouders-bv’s haar aandelen wil gaan overdragen aan een derde, is het de vraag of die aandelen eerst aan de collega-aandeelhouder moeten worden aangeboden of zonder aanbieding direct aan een derde kunnen worden overgedragen.

 • Hogere vrijstelling voor zieke of gehandicapte kinderen

  Kinderen die een erfenis krijgen, hoeven niet over de hele erfenis erfbelasting te betalen. Een deel is vrijgesteld.In 2018 is de vrijstelling voor kinderen € 20.371 per kind. Het is minder bekend dat voor zieke of gehandicapte kinderen een hogere vrijstelling geldt, namelijk € 61.106 (2018).

 • Wetsvoorstel lastig bij internationale huwelijken

  Trouwen was tot 1 januari 2018 betrekkelijk eenvoudig in Nederland. Wie niet vóór het huwelijk naar de notaris ging om huwelijkse voorwaarden te maken, had na het ja-woord het hele vermogen gemeenschappelijk met de echtgenoot. Inmiddels is dat anders!Sinds 1 januari 2018 geldt dat zonder huwelijkse voorwaarden alle bezittingen van vóór het huwelijk privé blijven, en dat alles wat de echtgenoten tijdens huwelijk krijgen, gezamenlijk vermogen wordt.

 • Tijdig voorbereiden op btw-verhoging 2019

  Met ingang van 1 januari 2019 gaan alle ondernemers die nu nog onder het 6% btw-tarief vallen, 9% btw betalen. Die verhoging wordt opgenomen in het Belastingplan dat op komende Prinsjesdag aan het parlement wordt aangeboden. Dat vraagt om tijdige voorbereiding door de betreffende ondernemers.

 • Ouders dragen vaker bij aan aankoop huis door kinderen

  Sinds de woningmarkt weer op volle toeren draait en de prijzen in veel plaatsen hoger en hoger worden, krijgen starters het steeds lastiger om aan een koopwoning te komen. De overheid wil het lenen voor de aankoop van een woning ontmoedigen en heeft per 1 januari van dit jaar de hypotheeknormen weer verder aangescherpt. Voorheen kon nog tot 110 % van de executiewaarde geleend worden bij een bank of andere geldverstrekker nu is dat nog maar 100 %.

 

 

blok row 1 offerte

blok row 2 leeg

 

 

blok row 2 route

blok row 2 estate planning

 

 

blok row 3 nieuwsbrief

blok row 2 familierecht

 

 

blok row 4 beklemrecht

blok row 2 ondernemingsrecht

 

 

blok row 5a belasting
blok row 5b nalatenschap

blok row 2 onroerendgoed

 

 

blok row 6 oprichtingbv

blok row 2 leeg