Home

notaris weggemans logo

Tarieven Successiewet 2018 (met wijziging ten opzichte van 2017)

Er is een overgangsregeling. Als vóór 1 januari 2010 gebruik gemaakt is van de eenmalige verhoogde vrijstelling, mag het aanvullende bedrag voor de eigen woning nog vrijgesteld worden geschonken. De extra verhoogde vrijstelling voor de eigen woning geldt ook als niet een bedrag maar een woning wordt geschonken.

Vrijstellingen voor erfbelasting

Als u een erfenis krijgt, is de kans groot dat u erfbelasting moet betalen. Maar alleen als
het bedrag van de erfenis hoger is dan uw vrijstelling.

De jaarlijkse vrijstellingen voor schenkbelasting in 2017 zijn:

 • (Pleeg-)kind  € 5.363,- 
  (was in 2017: €5.320-)
 • Kinderen 18-40 jaar 
  (éénmalig) € 25.731,- 
  (was in 2017: € 25.526,-) of
 • Kinderen 18-40 jaar (éénmalig), indien schenking wordt aangewend voor de eigen studie € 53.602,- 
  (was in 2017: € 53.176,-)
 • Kinderen 18-40 jaar (éénmalig), indien schenking wordt aangewend voor de eigen woning € 100.800,- 
  (was in 2017: € 53.176,-)
 • Overige verkrijgers (zoals een kleinkind) € 2.147,- (of € 100.800,- voor de eigen woning) 
  (was in 2017: € 2.129,-)

De vrijstellingen voor erfbelasting in 2018 zijn:

 • Partners € 643.194,- 
  (was in 2017: € 638.089,-)
 • Kinderen en kleinkinderen € 20.371,- 
  (was in 2017: € 20.209,-)
 • Bepaalde zieke en gehandicapte kinderen € 61.106,- 
  (was in 2017: € 60.621,-)
 • Ouders € 48.242,- 
  (was in 2017: € 47.859,-)
 • Overige verkrijgers (zoals een broer of zus) € 2.147,- 
  (was in 2017: € 2.129,-)

Wanneer u tussen de 18 en 40 jaar oud bent en u het geschonken bedrag gebruikt voor de aankoop of verbouwing van een woning of de aflossing van een eigen woningschuld of restschuld, dan is de vrijstelling onder voorwaarden eenmalig € 100.800,-. Van deze schenking moet u aangifte doen. Daarbij moet u een beroep doen op deze vrijstelling.

Voor zover er bedragen worden geschonken of geërfd boven deze vrijgestelde bedragen, zijn de volgende tarieven van toepassing.

€ 0 - € 123.248,-: 
Partners en (pleeg)kinderen 10%, Kleinkinderen 18%, Overige verkrijgers 30%
€ 123.248,- en hoger: 
Partners en (pleeg)kinderen 20%, Kleinkinderen 36%, Overige verkrijgers 40%

Ondernemingsvermogen en erfbelasting en schenkbelasting

Wanneer u ondernemingsvermogen erft of geschonken krijgt, is dit onder voorwaarden tot een waarde van € 1.071.987 voor 100% vrijgesteld van erfbelasting of schenkbelasting. Wanneer de waarde hoger is, geldt voor het meerdere een vrijstelling van 83%.

Pensioen en erfbelasting

Het partnerpensioen is vrijgesteld van erfbelasting. Maar het partnerpensioen vermindert wel de vrijstelling van € 643.194,- voor echtgenoten / geregistreerd partners / ongehuwd samenwonenden. Er is wel altijd een minimale vrijstelling van € 166.161,-.

Aangifte doen voor erfbelasting of schenkbelasting

Voor de erfbelasting krijgt u automatisch bericht van de Belastingdienst over hoe u aangifte moet doen. Voor de schenkbelasting moet u uit eigen beweging aangifte doen. Kijk op belastingdienst.nl voor meer informatie over de aangifte voor erf- of schenkbelasting.

Vragen over een erfenis of schenking?

Vraag het ons: 0597 56 14 25

Aan de vermelde bedragen en percentages kunnen geen rechten ontleend worden. Bekijk deze informatie ook via de website van de rijksoverheid.

erf schenkbelasting

Notarieel Nieuws

 • Aangifte Erfbelasting in Belastingplan 2019

  Na een overlijden moeten de mensen die de erfenis ontvangen aangifte doen voor de erfbelasting. Als ze meer erven dan het voor hen vrijgestelde bedrag, zullen zij erfbelasting moeten betalen.

 • Beherende en stille vennoten hebben gezamenlijk belang in CV

  Wie vennoot is in een commanditaire vennootschap (CV) of een dergelijke vennootschap adviseert, moet zich ervan bewust zijn dat de beherende en de stille vennoten een gezamenlijk belang hebben in de CV. Beider belangen moeten gewogen worden en leidend zijn bij besluiten en bij advisering. Dat heeft de Hoge Raad bepaald.

 • Samenloop btw en overdrachtsbelasting bij koop nieuwbouwhuis

  Met de impuls die het kabinet geeft aan nieuwbouwprojecten, worden kopers ook geconfronteerd met zaken als koop-/aannemingsovereenkomst, btw en overdrachtsbelasting. Er is feitelijk sprake van een combinatie van twee overeenkomsten. In een koop-/aannemingsovereenkomst koopt u een stuk grond en geeft u opdracht tot de bouw van een huis. Wanneer en waarover moet nu welk soort belasting worden betaald?

 • Statutaire aanbiedingsplicht letterlijk nemen

  Enig aandeelhouders van een personal holding hebben soms ook een deelbelang in een andere werkmaatschappij, samen met een andere aandeelhouder daarin. De statuten van die werkmaatschappij bevatten in veel gevallen een bepaling dat wanneer er een wijziging van aandeelhouders plaatsvindt door toetreden van een andere aandeelhouder, de aandelen eerst aan de bestaande aandeelhouders moeten worden aangeboden. Geldt die aanbiedingsverplichting ook als de aandelen in de personal holding worden gecertificeerd en de betreffende aandelen overgaan naar een Stichting Administratiekantoor (STAK)?

 • Schenkbelasting bij aangaan huwelijk of samenlevingscontract?

  Om onzekerheid bij echtgenoten en samenwoners te voorkomen, heeft de staatssecretaris van Financiën dit jaar in een besluit aangegeven dat er door het aangaan van een huwelijk of het aangaan of wijzigen van huwelijks voorwaarden in een aantal gevallen geen schenkbelasting betaald hoeft te worden.

 • Soms toch 2% overdrachtsbelasting bij omzetting bedrijfspand naar woning

  De Hoge Raad heeft al verschillende arresten gewijd aan de hoogte van de overdrachtsbelasting bij omzetting van bedrijfspanden naar woningen. Als er geen sprake is van nieuw onroerend goed heeft de koper geen recht op het lage 2%-tarief overdrachtsbelasting. In uitzonderingsgevallen kan het wel, namelijk als u als koper beschikt over een omgevingsvergunning. Hoe gaat dat in z’n werk?

 • Verhoging btw levert grote problemen op voor mkb

  De voorgenomen verhoging van het lage btw-tarief naar 9% zal voor veel ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf grote negatieve gevolgen hebben. Dat zegt MKB-Nederland na een quickscan bij een aantal aangesloten branches. De maatregel gaat verschillende bedrijfstakken tientallen miljoenen, soms enkele honderden miljoen euro omzetverlies opleveren. MKB-Nederland wil compensatie voor getroffen ondernemers.

 

 

blok row 1 offerte

blok row 2 leeg

 

 

blok row 2 route

blok row 2 estate planning

 

 

blok row 3 nieuwsbrief

blok row 2 familierecht

 

 

blok row 4 beklemrecht

blok row 2 ondernemingsrecht

 

 

blok row 5a belasting
blok row 5b nalatenschap

blok row 2 onroerendgoed

 

 

blok row 6 oprichtingbv

blok row 2 leeg