Home

notaris weggemans logo

Tarieven Successiewet 2017 (met wijziging ten opzichte van 2016)

Er is een overgangsregeling. Als vóór 1 januari 2010 gebruik gemaakt is van de eenmalige verhoogde vrijstelling, mag het aanvullende bedrag voor de eigen woning nog vrijgesteld worden geschonken. De extra verhoogde vrijstelling voor de eigen woning geldt ook als niet een bedrag maar een woning wordt geschonken.

Vrijstellingen voor erfbelasting

Als u een erfenis krijgt, is de kans groot dat u erfbelasting moet betalen. Maar alleen als
het bedrag van de erfenis hoger is dan uw vrijstelling.

 

De jaarlijkse vrijstellingen voor schenkbelasting in 2017 zijn:

 • (Pleeg-)kind  € 5.320,- 
  (was in 2016: €5.304-)
 • Kinderen 18-40 jaar 
  (éénmalig) € 25.526,- 
  (was in 2016: € 25.449,-) of
 • Kinderen 18-40 jaar (éénmalig), indien schenking wordt aangewend voor de eigen woning of studie € 53.176,- 
  (was in 2016: € 53.016,-)
 • Overige verkrijgers (zoals een kleinkind) € 2.129,- 
  (was in 2016: € 2.122,-)

 

De vrijstellingen voor erfbelasting in 2017 zijn:

 • Partners € 638.089,- 
  (was in 2016: € 636.180,-)
 • Kinderen en kleinkinderen € 20.209,- 
  (was in 2016: € 20.148,-)
 • Bepaalde zieke en gehandicapte kinderen € 60.621,- 
  (was in 2016: € 60.439,-)
 • Ouders € 47.859,- 
  (was in 2016: € 47.715,-)
 • Overige verkrijgers (zoals een broer of zus) € 2.129,- 
  (was in 2016: € 2.122,-)

Wanneer u tussen de 18 en 40 jaar oud bent en u het geschonken bedrag gebruikt voor de aankoop of verbouwing van een woning of de aflossing van een eigen woningschuld of restschuld, dan is de vrijstelling onder voorwaarden eenmalig € 100.000,-. Van deze schenking moet u aangifte doen. Daarbij moet u een beroep doen op deze vrijstelling.

 

Voor zover er bedragen worden geschonken of geërfd boven deze vrijgestelde bedragen, zijn de volgende tarieven van toepassing.

€ 0 - € 122.269,-: 
Partners en (pleeg)kinderen 10%, Kleinkinderen 18%, Overige verkrijgers 30%
€ 122.269,- en hoger: 
Partners en (pleeg)kinderen 20%, Kleinkinderen 36%, Overige verkrijgers 40%

Was in 2016:
€ 0 - € 121.903,-: 
Partners en kinderen 10%, Kleinkinderen 18%, Overige verkrijgers 30%
€ 121.903,- en hoger: 
Partners en kinderen 20%, Kleinkinderen 36%, Overige verkrijgers 40%

Aan de vermelde bedragen en percentages kunnen geen rechten ontleend worden. Bekijk deze informatie ook via de website van de rijksoverheid.

erf schenkbelasting

Notarieel Nieuws

 • Concepttestament is niet voldoende

  Het komt met regelmaat voor dat iemand overlijdt terwijl achteraf blijkt dat er een testament in voorbereiding was. Toch is een concepttestament niet voldoende als na overlijden blijkt dat het nooit is ondertekend bij de notaris.

 • Proces bij opvolging familiebedrijf vergt gedegen aanpak

  Opvolging in een familiebedrijf heeft heel veel haken en ogen. Het vraagt veel zorgvuldigheid in voorbereiding en proces. Het begint al met de vraag of de opvolger wel of niet uit de familie moet komen. Hoe dan ook, het gaat uiteindelijk om de continuïteit van uw bedrijf en het niet verstoren van familiebanden. Bij dit alles moeten ook nog eens de financiële, juridische, fiscale en andere bedrijfsmatige aspecten betrokken.

 • Starter komt moeilijker aan koophuis

  Een eigen huis raakt voor starters op de woningmarkt steeds verder uit beeld. Zij zijn veroordeeld tot de huurmarkt, waarin blijkens onderzoek van ING de tevredenheid over de woonsituatie achter blijft bij mensen met een eigen huis.De situatie op de woningmarkt heeft ook gevolgen voor het vertrouwen van burgers in de woningmarkt. In het eerste kwartaal van 2018 is dat vertrouwen weer verder gedaald ten opzichte van vorig jaar.

 • Verdeling aanmerkelijkbelangaandelen bij scheiding aan fiscale termijn gebonden

  Wie een belastingaanslag over levering van de aanmerkelijkbelangaandelen (ab-aandelen) bij echtscheiding wil voorkomen moet dat binnen twee jaar na expliciete wilsovereenstemming over de scheiding doen. Tot nu toe was het tijdstip tot wanneer de ab-aandelen fiscaal gunstig konden worden overgedragen niet duidelijk.

 • Testament voor verzorger werkt niet

  De wet bepaalt uitdrukkelijk dat beroepsbeoefenaars in de individuele gezondheidszorg, zoals artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten of psychologen, die een patiënt gedurende de ziekte waaraan hij is overleden, geestelijk of lichamelijk hebben verzorgd, niets kunnen erven als het testament is opgemaakt in de periode dat de patiënt zorg ontving van die hulpverleners.

 • Eigenwoningschenking kort voor overlijden

  Schenkingen die binnen 180 dagen voor overlijden worden gedaan, moeten weer bij de erfenis opgeteld worden voor de berekening van erfbelasting. Op die manier wordt voorkomen dat iemand op het sterfbed nog snel schenkingen doet om de erfbelasting te verminderen.Voor verhoogde vrijstellingen, zoals de grote vrijgestelde schenking van €100.800 (2018) in het kader van de eigen woning, geldt deze regel niet. Ook al vindt deze schenking vlak voor overlijden plaats, toch gaat het bedrag voor de berekening van erfbelasting niet weer tot de nalatenschap behoren.

 • Nieuw beleid: schenkbelasting bij huwelijksvoorwaarden?

  Toen het Belastingplan 2018 werd gepresenteerd, was er sprake van nieuwe regels om te beoordelen of bij het aangaan van een huwelijk of het maken van huwelijksvoorwaarden schenkbelasting moest worden betaald.

 

 

blok row 1 offerte

blok row 2 leeg

 

 

blok row 2 route

blok row 2 estate planning

 

 

blok row 3 nieuwsbrief

blok row 2 familierecht

 

 

blok row 4 beklemrecht

blok row 2 ondernemingsrecht

 

 

blok row 5a belasting
blok row 5b nalatenschap

blok row 2 onroerendgoed

 

 

blok row 6 oprichtingbv

blok row 2 leeg