Hulp bij toegankelijkheid

Home

notaris weggemans logo

Wanneer iemand is overleden is het de vraag wie de erfgenamen van de overledene zijn.

Met een verklaring van erfrecht kan worden aangetoond wie de erfenis beheert en wie daarover mag beschikken. Instanties willen weten wie de erfgenamen zijn en/of wie er bevoegd is om de nalatenschap te beheren. Om deze informatie te verkrijgen vragen zij aan degene die zich meldt om een verklaring van erfrecht te overleggen.

De notaris stelt de verklaring van erfrecht op. Soms zijn de erfgenamen van belang en soms volstaat een verklaring over de executeur of het bewind. De notaris zal onderzoek gaan doen. Er wordt door de notaris onder meer informatie opgevraagd bij het Centraal Testamentenregister, de gemeentelijke basisadministratie en eventueel het huwelijksgoederenregister van de rechtbank. Als er een testament is, dan wordt deze beoordeeld door de notaris.

Soms wordt een verklaring van executele opgesteld. Hierin wordt alleen vermeld wie de executeur testamentair is van de erfenis van de overledene. De executeur is de afwikkelaar van de erfenis en regelt tevens de erfbelasting aangifte.

Wanneer er geen executeur is benoemd wordt er vaak door erfgenamen een volmacht afgegeven aan een van de erfgenamen. Deze gevolmachtigde erfgenaam kan dan namens de andere erfgenamen de nalatenschap zelfstandig beheren.

Er kan ook een bewindvoerder optreden die het erfdeel van een erfgenaam na de afwikkeling van de erfenis beheert. Een bewindvoerder moet in het testament van de overledene zijn benoemd.

notaris weggemans verklaring erfrecht

 

 

Route naar kantoor in Wedde

Route naar kantoor in Ter Apel

 

 

blok row 1 offerte

blok row 2 estate planning

 

 

blok row 6 oprichtingbv

blok row 2 familierecht

 

 

blok row 4 beklemrecht

blok row 2 ondernemingsrecht

 

 

blok row 5a belasting
blok row 5b nalatenschap

blok row 2 onroerendgoed

blok row 2 leeg