Hulp bij toegankelijkheid

Familierecht

notaris weggemans logo

Erfbelasting / Schenkbelasting 2022

Hoeveel schenk- of erfbelasting u betaalt, hangt af van uw relatie met de overledene en de waarde van de schenking of erfenis.

In de tabel ziet u welk tarief voor u van toepassing is.

Tarieven 2022

Tariefgroep

Waarde verkrijging

erfbelastingpercentage

1.

Partners en kinderen

€ 0,- tot € 130.425,-
meer dan 130.425,-

10%
20%

1a.

Kleinkinderen

€ 0,- tot 130.425,-
meer dan 130.425,-

18%
36%

2.

Overig

€ 0,- tot 130.425,-
meer dan 130.425,-

30%
40%

 

Vrijstellingen erfbelasting 2022

U betaalt geen erfbelasting over een vastgesteld bedrag. Dit is de vrijstelling.

Hoe groot de vrijstelling is, hangt af van uw relatie met de overledene.

In de tabel ziet u welke vrijstelling voor u van toepassing is.

De vrijstelling voor ondernemingsvermogen is in 2022 € 1.134.403,-

 

Relatie tot overledene

vrijstelling 2022

Partner (echtgenoot/geregistreerd partner/notarieel samenwoner)

€ 680.645,-

kinderen

€ 21.559,-

kleinkinderen

€ 21.559,-

bepaalde zieke en gehandicapte kinderen

€ 64.666,-

Ouders *

€ 51.053,-

Alle overige personen

€ 2.274,-

ANBI's en SBBI's

volledig vrijgesteld

*Als beide ouders erven, is de vrijstelling voor hen samen €  50.197.

Erft 1 ouder, dan is de vrijstelling voor deze ouder ook €  50.197.

 

Vrijstellingen schenkbelasting 2022

Een vrijstelling betekent dat de ontvanger pas schenkbelasting betaalt als de waarde van de schenking hoger is dan een bepaald bedrag.

Jaarlijkse schenking 2022

Vrijstelling schenkbelasting

(pleeg) kind

€ 5.677,-

kleinkind

€ 2.274,-

overig

€ 2.274,-

ANBI's en SBBI's

volledige vrijstelling

Een vrijstelling geldt per ontvanger. U mag dus aan meerdere personen belastingvrij schenken.

De vrijstellingen gelden per kalenderjaar.

Gehuwden en geregistreerde partners worden voor de berekening gezien als een.

U behaalt dus geen voordeel door aan uw zoon en uw schoondochter te schenken.

 

Vrijstelling voor schenkingen (aan kinderen)

Eenmalige schenking 2022

Vrijstelling algemeen doel

Vrijstelling t.b.v. de eigen woning (verbouwing of aflossing hypotheek)

Kind 18 t/m 39 jaar

€ 27.231,-

€ 56.724,-

let op beperkingen (art. 33, 33a en 82a SW 1956) (18 t/m 39 jaar)

 

€ 106.671,-

Let op: voor deze schenkingen moet u altijd aangifte schenkbelasting doen.

Let op: in 2023 verdwijnt de verhoogde vrijstelling t.b.v. de eigen woning.

 

Vrijstellingen en tarieven schenk- en erfbelasting worden ieder jaar gecorrigeerd met een inflatie correctie.

Belasting besparen kan door een goed testament waarbij u zoveel mogelijk vrijstellingen benut.

Als u kleinkinderen hebt, dan kunt u door een eenvoudige aanpassing in uw testament tussen de € 2.000 en € 4.000  per kleinkind aan erfbelasting besparen.

Een andere manier is door gebruik te maken van de jaarlijkse schenkbelastingvrijstellingen.