Hulp bij toegankelijkheid

Ondernemingsrecht

notaris weggemans logo

Wellicht dat u met de gedachte speelt om uw bedrijf om te zetten naar een BV. Moet u nu al definitief beslissen of mag de beslissing nog even uitgesteld worden? Het is mogelijk om een oprichting van een BV met terugwerkende kracht tot stand te brengen door gebruik te maken van een intentieverklaring of voorovereenkomst voor de oprichting van een BV. Hierdoor heeft u meer tijd om uw definitieve beslissing te nemen.

 

Ruisende inbreng

In het geval van een ruisende inbreng is er een terugwerkende kracht van 3 maanden mogelijk: dus wanneer u voor 1 april van een kalenderjaar een intentieverklaring opstelt en deze aangetekend naar de Belastingdienst stuurt, dan worden de resultaten vanaf 1 januari van dat betreffende kalenderjaar aan de BV toegerekend. Dit kan belasting besparen, maar dit betekent ook dat er over de eerste paar maanden van het kalenderjaar niet een afzonderlijke administratie en jaarrekening gevoerd hoeft te worden. Vervolgens heeft u tot 1 oktober van dit kalenderjaar de tijd om de BV daadwerkelijk op te richten en uw bedrijf in te brengen.

Met een ruisende inbreng wordt uw huidige onderneming fiscaal gezien wel gestaakt. Feitelijk verkoopt u uw huidige onderneming aan een derde: in dit geval een nieuw op te richten BV. De ruisende methode is in de praktijk de meest eenvoudige maar betekent wel heffing van inkomstenbelasting over de stakingswinst. De stakingswinst bestaat uit meerwaarden in de bedrijfsmiddelen: ook wel de stille reserves genoemd. Meerwaarde is het verschil tussen de boekwaarde en de werkelijke waarde. Denk hierbij ook aan goodwill, die staat vaak niet in de boekhouding. Om belastingheffing te voorkomen kan vaak een lijfrente bedongen worden bij de eigen BV.

 

Geruisloze inbreng

Voor een geruisloze inbreng is de terugwerkende kracht maar liefst 9 maanden, dit betekent dat de intentieverklaring voor 1 oktober van een kalenderjaar opgesteld en ingestuurd moet worden. Vervolgens heeft u tot 1 april van het volgende kalenderjaar de tijd om de BV daadwerkelijk op te richten en uw bedrijf in te brengen.

Bij een geruisloze inbreng wordt uw huidige onderneming zonder de heffing van inkomstenbelasting omgezet in een BV. Voor een eventuele oudedagsreserve (FOR) kunt u een lijfrente bij de eigen BV bedingen. De BV treedt in plaats van de ondernemer en gaat verder met dezelfde boekwaarden. Aan de geruisloze inbreng zitten diverse voorwaarden verbonden. Zo moet er een verzoek ingediend worden bij de Belastingdienst waarna u een akkoordverklaring moet tekenen voor deze standaardvoorwaarden. Denk hierbij aan een vervreemdingsverbod op de aandelen in de BV voor een periode van 3 jaar. Wanneer er geen stille reserves aanwezig zijn, kan een ruisende inbreng een betere optie zijn.

 

Vrijblijvend

Het is belangrijk om te bedenken dat het opstellen en insturen van een intentieverklaring of voorovereenkomst geen verplichting is om vervolgens de BV in te gaan. Wanneer u twijfelt, raden wij sowieso aan om een intentieverklaring of voorovereenkomst zo spoedig mogelijk op te stellen en kenbaar te maken bij de Belastingdienst.

Een intentieverklaring of een voorovereenkomst?

Wanneer u onderneemt via een eenmanszaak en u wenst deze om te zetten naar een BV, dan heeft u een intentieverklaring nodig. Hiermee geeft u aan dat u de intentie heeft om uw bedrijf in een BV in te brengen.

Wanneer u onderneemt in een samenwerkingsverband, als bijvoorbeeld een VOF of een maatschap, dan heeft u een voorovereenkomst nodig. In deze overeenkomst spreekt u met uw mede-ondernemers af om de onderneming in te brengen in een BV.

Het insturen van de overeenkomst moet via een speciaal geleideformulier van de Belastingdienst en dient aangetekend te geschieden.

notaris weggemans bv oprichten