Hulp bij toegankelijkheid

Ondernemingsrecht

notaris weggemans logo

Aandelen verkrijgen in een bestaande BV

Er zijn twee manieren om aandelen in een bestaande BV te verkrijgen: door uitgifte van aandelen door de BV aan een nieuwe aandeelhouder of door het kopen van een aantal (of alle) aandelen van de bestaande aandeelhouder(s) van de BV.

 

Wijziging van de statuten

Een nieuwe aandeelhouder moet in beide gevallen betalen voor de aandelen die hij krijgt. Als de BV nieuwe aandelen uitgeeft, komt deze betaling terecht bij de BV De aandelen kunnen ook worden gekocht van de bestaande aandeelhouders. Dit geld komt dan niet aan de BV toe maar aan de aandeelhouders die de aandelen van de hand doen. Een nieuwe aandeelhouder brengt altijd een wijziging in de manier waarop beslissingen worden genomen en hoe de winsten worden gedeeld. Het is zinnig om te overwegen of tegelijkertijd ook de statuten moeten worden aangepast.

 

Benodigdheden voor de overdracht

Wanneer ons kantoor een aandelenoverdracht voor de BV verzorgt vragen wij onder meer om de volgende aan te reiken stukken en informatie:

Een kopie van de koopovereenkomst (indien opgemaakt)

Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van alle betrokken partijen.

De naam van de BV waarvan de aandelen worden overgedragen

Het originele aandeelhoudersregister van die BV

Wie is de verkoper en wie is de koper?

Wat is de koopprijs die voor de aandelen wordt betaald en waar komt dit geld vandaan?

Wordt de koopprijs rechtstreeks door verkoper aan koper betaald of stort koper de koopsom op de derdengeldrekening van de notaris zodat de notaris de koopsom aan verkoper kan doorstorten na de ondertekening van de akte?

Wordt de koper ook bestuurder van de BV waarvan hij de aandelen koopt?

Moet er een aandeelhoudersovereenkomst worden opgemaakt?

Zijn er tussen koper en verkoper aanvullende afspraken gemaakt?

Zit er onroerend goed in de BV?

notaris weggemans aandelenlevering