Hulp bij toegankelijkheid

Onroerend goed

notaris weggemans logo

Het definitief energielabel is per 1 januari 2015 verplicht bij de verkoop of verhuur en oplevering van woningen. Het label verschilt van het energielabel dat al sinds 2008 verplicht is.

 

wat is het energielabel?

Het energielabel laat de energieprestatie van een woning zien en welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. De labelklasse loopt van A (weinig besparingsmogelijkheden) naar G (nog veel besparingsmogelijkheden). Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig. Dit is afgesproken in het Energieakkoord. Met het voorlopige energielabel kunnen marktpartijen aan woningeigenaren uitleggen hoe ze een huis energiezuiniger kunnen maken.

 

hoe zit het met het voorlopig en definitief energielabel?

Woningeigenaren zonder energielabel krijgen sedert 2015 hun voorlopige energielabel thuisgestuurd. Het voorlopig energielabel heeft geen formele status. Het is een indicatie van de gegevens gebaseerd op openbare gegevens over de woning, bijvoorbeeld uit het Kadaster.

Vanaf 1 januari 2015 is het bij verkoop, verhuur of oplevering verplicht om van het voorlopige energielabel zelf een definitief energielabel te maken. De woningeigenaar kan vanaf 1 januari via https://www.energielabelvoorwoningen.nl van de Rijksoverheid een definitief energielabel regelen.

Via de applicatie kan de woningeigenaar, na inloggen met DigiD, de vooraf ingevulde gegevens controleren en aanpassen. Bijvoorbeeld informatie over de isolatie, het glas en de verwarmingsketel. De applicatie geeft aan voor welke gegevens er bewijsstukken nodig zijn, zoals een foto van een CV-ketel. Vervolgens controleert een erkend deskundige het bewijs op afstand, via de applicatie. Na akkoord ontvangt de woningeigenaar het definitieve energielabel. Dit label is 10 jaar geldig na uitgifte.

 

wat als er geen energielabel is?

Per 1 januari 2015 ziet de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) toe op de naleving van de energielabelplicht. Dit betekent dat de ILT gaat controleren of het energielabel is overhandigd bij de verkoop, een nieuwe verhuur of de oplevering van een gebouw. De verkoper riskeert anders een boete die kan oplopen tot maximaal € 405.

 

hoe is het energielabel van een woning te controleren?

Het voorlopig energielabel of huidig geregistreerd energielabel van een woning is te controleren via http://www.zoekuwenergielabel.nl/

 

wat gebeurt er met het energieprestatiecertificaat, het huidige energielabel?

Het energieprestatiecertificaat gaat vanaf 1 januari 2015 over in de Energie-Index. De Energie-Index is een getal voor de energieprestatie. De Energie-Index is een vrijwillig instrument. Hiermee is een exactere bepaling van de energieprestatie van een woning te berekenen. Bij een Energie-Index ontvangt de woningeigenaar automatisch een definitief energielabel.

Verder worden aan de Energie-Index financiële instrumenten gekoppeld, zoals het woningwaarderingsstelsel. Professionele woningeigenaren, vooral de huursector, gebruiken de Energie-Index. Ze kunnen hiermee de investeringen van hun huizenvoorraad waarderen en bepalen. Het energieprestatiecertificaat en het huidige energielabel (uitgereikt tot 1 januari 2015) blijven 10 jaar na opnamedatum geldig.

 

welke gebouwen hoeven geen energielabel?

Het energielabel is verplicht voor alle gebouwen, met uitzondering van:

  • gebouwen waarvoor geen energie gebruikt wordt om het binnenklimaat te regelen (zoals schuren en garages);
  • beschermde monumenten (volgens de Monumentenwet 1988 of volgens een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening);
  • gebouwen die worden gebruikt voor erediensten en religieuze activiteiten (zoals kerken en moskeeën);
  • gebouwen die bestemd zijn om te worden gebruikt voor het bedrijfsmatig bewerken of opslaan van materialen en goederen, of voor agrarische doeleinden (zoals fabriekshallen);
  • gebouwen die ten hoogste twee jaar worden gebruikt, (tijdelijke bouwwerken (zoals bouwketen, noodwinkels, noodlokalen bij scholen of directie- en schaftlokalen op bouwplaatsen);
  • voor bewoning bestemde gebouwen die minder dan vier maanden per jaar worden gebruikt, en met een verwacht energieverbruik van minder dan 25% van het energieverbruik bij permanent gebruik (zoals recreatiewoningen);
  • woonboten;
  • alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte van minder dan 50m2 .

 

wat moet je doen als je huis heel goed is geïsoleerd?

Sowieso moet je gewoon een definitief energielabel aanvragen om eventuele kopers of huurders van de woning officieel te informeren over het niveau van energiebesparing van je huis. Als het goed is kun je dan een A label tonen! Na stap 2 van de aanvraag voor een woning energielabel kun je namelijk extra vragen beantwoorden over de uitzonderlijke energiebesparende maatregelen die bij de woning zijn getroffen. Zoals bijvoorbeeld of er drievoudig glas is, meer dan 10 centimeter isolatie of een speciaal ventilatiesysteem. Klik hier voor een overzicht van alle vragen tijdens het aanvraag proces voor een energielabel voor je woning.

 

wat zijn de voordelen en nadelen van het woningenergielabel?

De Nederlandse overheid stelt het energielabel verplicht omdat dit een Europese regel is waaraan iedere lidstaat dient te voldoen. Het voordeel voor de belastingbetaler is dus dat we een boete uit Europa voorkomen.

Het voordeel is daarnaast dat er allerlei mensen een stukje werk en inkomen hebben dankzij het energielabel.

Het nadeel is natuurlijk dat je als woningeigenaar een extra administratieve verplicht hebt waaraan je dient te voldoen. Met de dreiging van een boete bovendien….

Het grootste voordeel van energielabels is echter de verhoging van ons collectieve ‘energiebewustzijn’, het bewustzijn over energieverbruik en de mogelijkheden om op energie te besparen. Het energielabel toont daartoe mogelijkheden om je huis energiezuiniger te maken. En een energiezuinig huis betekent een lagere rekening voor gas- en elektra. Dit is in principe natuurlijk onafhankelijk van de vraag of dit met een energielabel is vastgelegd. Maar een groen energielabel maakt het voor eventuele huurders of kopers wel duidelijk dat ze een lagere energierekening kunnen verwachten. En dat is goed voor de verkoop- of verhuur van je huis. Misschien vind je net iets sneller een geïnteresseerde en is die dankzij een groen energielabel bereid om een betere prijs voor je huis te betalen!

 

welke erkend deskundige kun je het beste kiezen?

De erkend deskundige kan een energieadviseur, makelaar of bouwtechnisch specialist zijn. Je kunt de deskundige selecteren op basis van prijs, klant tevredenheidsscore, reactie snelheid, locatie,… Deze deskundige controleert je gegevens op afstand op basis van de woninggegevens en het digitale bewijs dat je op www.energielabelvoorwoningen.nl hebt ingevoerd.

 

hoe wordt het definitief energielabel berekend?

Er is een rekenmethodiek voor het definitief energielabel vastgesteld die beschrijft welke invoer gehanteerd moet worden om het officiële energielabel van een woning te bepalen. Deze methodiek is zo opgezet dat de invoer door een woningeigenaar gedaan kan worden. Het energielabel kan op basis van 10 vragen bepaald worden.

 

hoe ziet een definitief energielabel er uit?

Het definitief energielabel voor woningen vermeldt het bouwjaar, woningtype, woningoppervlakte en de andere woningkenmerken die van belang zijn voor het energieverbruik. Deze kenmerken zijn:

Soort glas

Gevelisolatie

Dakisolatie

Vloerisolatie

Soort verwarming

Soort warmwatervoorziening

Ventilatiesysteem

Zonnepanelen en zonneboiler

 

wat gebeurt er als je een woning zonder definitief energielabel verkoopt of verhuurt?

De boete bedraagt maximaal € 405 als je als huiseigenaar een woning verhuurt of verkoopt waarvoor geen definitief energielabel is geregistreerd. Dit wordt gecontroleerd door de Inspectie Leefomgeving en Transport.

 

wat kost een definitief energielabel?

De deskundigen mogen zelf hun administratiekosten bepalen. De administratiekosten lopen uiteen van enkele euro’s tot enkele tientjes per aanvraag. 

notaris weggemans energielabel