Hulp bij toegankelijkheid

Onroerend goed

notaris weggemans logo

particuliere erfpacht

 

Kan ik een hypotheek krijgen bij erfpacht?

Als u een huis op erfpachtgrond koopt, pacht u de grond waarop het huis staat van de grondei­genaar. Dat kan een particulier zijn of de overheid. In beide gevallen kunt u een hypotheek aan­vragen bij uw geldverstrekker.

Erfpacht kan in 2 varianten voorkomen:

erfpacht uitgegeven door de overheid (landelijk, provincie, gemeente) of semi-overheid (water­schappen);

erfpacht welke niet is uitgegeven door de (semi-)overheid. Dit noemen we particuliere erfpacht.

In beide gevallen zijn er mogelijkheden om uw hypotheek te regelen bij uw geldverstrekker. Ook voor uw hypotheekaanvraag met Koopgarant (erfpacht eeuwigdurend afgekocht) in combinatie met NHG kunt u bij de geldverstrekker terecht.

 

Notariële Opinie

Bij uw hypotheekaanvraag voor een woning die op particuliere erfpacht staat, is het verplicht een Notariële Opinie aan te leveren. De Notariële Opinie geeft een oordeel of het erfpachtcontract fi­nancierbaar is.

Geeft de notaris hierin een negatief oordeel?

Dan biedt het particuliere erfpachtcontract veel onzekerheid voor u en voor de geldverstrekker. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat de erfpachtcanon (het bedrag dat u als huiseigenaar bijvoor­beeld per maand betaalt aan de eigenaar van de grond waarop uw huis staat) fors wordt ver­hoogd.

 

waarom een Notariële Opinie?

Soms zijn erfpachtcontracten zeer nadelig voor u als erfpachter. De voorwaarden kunnen dan bijvoorbeeld alleen door de grondeigenaar worden gewijzigd. Of de grondeigenaar kan de erfpachtcanon (het bedrag dat u als huiseigenaar bijvoorbeeld per maand betaalt aan de eigenaar van de grond waarop uw huis staat) fors verhogen. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) hebben daarom regels opgesteld om u te beschermen tegen risico's in erfpachtvoorwaarden. De notaris beoordeelt het erfpachtcontract op deze risico's en legt het oordeel vast in de Notariële Opinie.

De Notariële Opinie helpt u dus om een goede afweging te maken: wilt u de woning met dit erfpachtcontract wel of niet kopen? Als u de woning al heeft gekocht, kan de No­tariële Opinie een reden zijn om contact op te nemen met de erfverpachter. Kiest u voor het laatste dan is het verstandig om een juridisch adviseur in te schakelen.

notaris weggemans erfpacht