Hulp bij toegankelijkheid

Onroerend goed

notaris weggemans logo

Vrijstelling overdrachtsbelasting woningkopers tot 35 jaar

Kopers van 18 tot 35 jaar betalen eenmalig geen overdrachtsbelasting bij aankoop van een woning. Dat maakt de aankoop van een woning voor hen een stuk goedkoper. Vanaf 1 januari 2023 geldt aanvullend dat de woning niet duurder mag zijn dan € 440.000-. Kopers van 35 jaar of ouder die in de woning gaan wonen, betalen 2%. Beleggers gaan 10,4% betalen. De overheid wil met deze maatregelen starters en doorstromers meer kansen geven op de woningmarkt.

VOORWAARDEN VOOR DE STARTERSVRIJSTELLING OVERDRACHTSBELASTING

De koper moet voldoen aan een aantal voorwaarden om gebruik te maken van de vrijstelling overdrachtsbelasting:

  • De koper is meerderjarig (18 jaar of ouder) en jonger dan 35 jaar.
  • De koper koopt een woning.
  • De koper heeft de startersvrijstelling voor overdrachtsbelasting niet eerder ontvangen en verklaart dit schriftelijk.
  • De koper gaat zelf in de woning wonen (het zogenoemde hoofdverblijfcriterium) en verklaart dit schriftelijk.
  • De woning is niet duurder dan € 440.000,-.

VRIJSTELLING GELDT BIJ OVERDRACHT WONING VANAF 1 JANUARI 2023

Het moment van overdracht bij de notaris is bepalend, niet het moment van tekenen van de koopovereenkomst. De vrijstelling geldt wanneer de overdracht van een woning bij de notaris plaatsvindt na 1 januari 2023. 

LET OP!

De startersvrijstelling geldt alleen voor de verkrijging van de woning op het moment van overdracht bij de notaris. Beschikt u al eerder over de woning, bijvoorbeeld om er te klussen? Dan kan het zijn dat u daardoor geen recht hebt op de startersvrijstelling. U moet dan 10,4% overdrachtsbelasting betalen.

Antimisbruikbepaling

Verkrijgt u binnen 12 maanden nog een onroerende zaak die hoort bij de eerder verkregen woning waarvoor de startersvrijstelling gold? Bijvoorbeeld een schuur of de blote eigendom van de woning? Dan telt de waarde van de later verkregen onroerende zaak mee bij de waarde van de eerder verkregen woning. Komt de totale waarde van de woning en de later -binnen 12 maanden- verkregen onroerende zaak uit boven de € 440.000? Dan bent u alsnog 2% overdrachtsbelasting verschuldigd over de waarde van de eerder verkregen woning. Over de later verkregen onroerende zaak betaalt u dan 10,4% overdrachtsbelasting.

Uitzondering

Bent u erfgenaam van de oorspronkelijke verkrijger, of kreeg u de woning door huwelijk of echtscheiding? Dan geldt de antimisbruikbepaling niet.

EEN VAN KOPERS 35 JAAR OF OUDER: GEEN VRIJSTELLING OVER EIGEN DEEL

De vrijstelling geldt voor iedere koper afzonderlijk. Is één van de kopers 35 jaar of ouder en de ander jonger dan 35 jaar? Dan betaalt de persoon van 35 jaar of ouder over zijn/haar deel 2% belasting. De persoon die jonger is dan 35 jaar betaalt geen belasting over zijn/haar deel (tenminste als hij/zij ook voldoet aan de andere voorwaarden).

WONING HOEFT NIET EERSTE KOOPWONING TE ZIJN VOOR VRIJSTELLING

Voor de vrijstelling maakt het niet uit of de koper al eerder een woning heeft gehad. De woning hoeft dus niet de eerste koopwoning van de koper te zijn voor de vrijstelling. Het moet wel de eerste woning zijn waar de koper deze vrijstelling voor gebruikt!

10,4% OVERDRACHTSBELASTING VANAF 2023 ALS WONING NIET HOOFDVERBLIJF IS

Kopers betalen vanaf 1 januari 2023 10,4% overdrachtsbelasting als ze niet zelf in de woning gaan wonen. Bijvoorbeeld als ze de woning:

  • verhuren;
  • als vakantiewoning gebruiken;
  • voor een kind kopen.

Wie gebruik wil maken van de vrijstelling, moet de nieuwe woning als hoofdverblijf gebruiken. Dat betekent dat de koper zich inschrijft bij de gemeente en er ook zijn leven opbouwt (zoals sportactiviteiten, school, gebedshuis, kinderopvang, vrienden, familie). Dit kan maar 1 woning zijn. Om die reden vallen tweede woningen en vakantiehuizen, ook als zij niet worden verhuurd, ook onder het 10,4% tarief.