Home

notaris weggemans logo

Notarieel Nieuws

 • Aanslag inkomstenbelasting bij veel lenen uit eigen bv

  Directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) die meer dan een half miljoen euro van hun eigen bv lenen, gaan, als het aan het kabinet ligt, over het meerdere inkomstenbelasting betalen. Volgens het kabinet kunnen dergelijke grote leningen soms ook bedoeld zijn om belastingbetalingen uit te stellen. Dat uitstel zou weer kunnen leiden tot afstel.

 • Varianten verdeling eigenwoningschuld geërfd huis

  Welke afspraken kunnen erfgenamen maken over verdeling van de eigenwoningschuld van het geërfde huis? Er zijn enkele varianten mogelijk.Na het overlijden van ouders met een eigen woning kan er voor de erfgenamen ook nog een eigenwoningschuld resteren. In veel gevallen is er ook niet veel meer vermogen dan de waarde van het huis. Welke mogelijkheden hebben de erfgenamen als een van hen zelf in het huis wil gaan wonen?

 • Kinderen benadeeld door stiefmoeder

  Samengestelde gezinnen komen steeds vaker voor. Daardoor zien we ook steeds vaker dat stiefkinderen tegenover stiefouders komen te staan bij de afhandeling van een erfenis. Ook al is er een goed testament, de uitvoering van het testament kan te wensen overlaten, waardoor er alsnog onenigheid ontstaat.

 • Overnamebepalingen in de VOF-akte periodiek actualiseren

  Overnamebepalingen in VOF-akten van ouder met kind ontsnappen gedurende het verloop van jaren aan de aandacht van de vennoten. Met alle gevolgen van dien.

 • Echtscheidingstestament

  Veel mensen die gescheiden zijn willen niet dat een ex nog iets uit hun erfenis ontvangt. Ook al ben je als ex-echtgenoten niet automatisch elkaars erfgenaam, toch kan de erfenis via de kinderen nog bij de ex terechtkomen.

 • Geschillenregeling in huwelijkse voorwaarden

  Er worden vaak grapjes gemaakt over de hoge advocaatkosten bij een echtscheiding. Toch is het lang niet altijd nodig om die kosten hoog op te laten lopen.Als beide echtgenoten een eigen advocaat nodig hebben kan de scheiding een flinke kostenpost worden. Als de echtgenoten het met elkaar eens zijn over hun scheiding kunnen zij ook samen een advocaat in de arm nemen, en afspraken met elkaar maken over de kinderen, en zaken als het huis en de alimentatie.

 • Nieuwbouw als gevolg van verbouwing leidt tot omzetbelasting

  Wie een pand koopt en dit zodanig verbouwt dat er feitelijk sprake is van nieuwbouw, wordt vrijgesteld van overdrachtsbelasting, maar moet wel omzetbelasting betalen.Wanneer er in die omstandigheden precies sprake is van nieuwbouw, heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant onlangs verduidelijkt. De rechtbank heeft hierbij vier prominente criteria gehanteerd. Dat zijn achtereenvolgens:1. wijziging in de bouwkundige constructie;2. wijziging in de bouwkundige identiteit (herkenbaarheid);3. functiewijziging;4. gedane investeringen.

 

 

Route naar kantoor in Wedde

Route naar kantoor in Ter Apel

 

 

blok row 1 offerte

blok row 2 estate planning

 

 

blok row 3 nieuwsbrief

blok row 2 familierecht

 

 

blok row 4 beklemrecht

blok row 2 ondernemingsrecht

 

 

blok row 5a belasting
blok row 5b nalatenschap

blok row 2 onroerendgoed

 

 

blok row 6 oprichtingbv

blok row 2 leeg