Home

notaris weggemans logo

Notarieel Nieuws

 • Kleine ondernemersregeling niet altijd aantrekkelijk

  Kleine ondernemersregeling niet altijd aantrekkelijk Printvriendelijke versieDit jaar zijn de regels voor ondernemers met een relatief kleine omzet veranderd. De kleine ondernemersregeling (KOR) van voor de jaarwisseling heet nu omzetgerelateerde vrijstelling omzetbelasting (OVOB).Wel of niet profiteren van deze regeling hangt af van verschillende afwegingen die u als ondernemer moet maken. De grens om deel te kunnen nemen aan de regeling ligt op een omzet van niet meer dan € 20.000 per jaar. Als u besluit deel te nemen, geldt die deelname voor minimaal drie jaar. Het gaat er dan wel om of u over die jaren een stabiele lage omzet verwacht. U krijgt dan een[…]

 • Vrijstellingen erf- en schenkbelasting 2020

  Vrijstellingen erf- en schenkbelasting 2020 Printvriendelijke versieOntvangt u een erfenis of schenking, dan moet u doorgaans aangifte doen in verband met de erf- of schenkbelasting. Blijft de schenking of erfenis onder de vrijstelling, dan hoeft u geen erf- of schenkbelasting af te dragen.In Nederland worden de vrijstellingen elk kalenderjaar aangepast en voor 2020 gelden de volgende bedragen:Vrijstellingen erfbelasting:De partner: € 661.328Een (klein)kind: € 20.946Een ouder € 49.603De vrijstelling voor partners is overigens niet altijd € 661.328. De waarde van een pensioen voor de overblijvende partner wordt in mindering gebracht op de vrijstelling, dit noemt men de pensioenimputatie.Vrijstellingen schenkbelasting:Jaarlijks aan een kind: € 5.515Eenmalig aan een[…]

 • Een periodiek verrekenbeding

  Een periodiek verrekenbeding Printvriendelijke versieIn huwelijkse voorwaarden wordt nog steeds regelmatig een beding opgenomen, waarbij echtgenoten met elkaar afspreken om elk jaar te delen wat er van hun inkomens is overgebleven.Als zij niet elk jaar netjes een rekensommetje maken, lukt het bij een echtscheiding vaak niet meer om nog jaren terug te rekenen. Volgens de wet moet er in dat geval vanuit gegaan worden dat al het aanwezige vermogen van de echtgenoten verrekend moet worden, tenzij een andere uitkomst redelijk zou zijn.Het Hof Den Bosch moest onlangs oordelen over een dergelijke niet-uitgevoerde verrekening. Volgens de hoofdregel van de wet zou het echtpaar al[…]

 • Wijziging partneralimentatie!

  Wijziging partneralimentatie! Printvriendelijke versieOp 1 januari 2020 is de Wet herziening partneralimentatie in werking getreden. Volgens de wet bedraagt de nieuwe duur van de partneralimentatie de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van vijf jaar. Dit betekent dat wanneer iemand acht jaar gehuwd is geweest, de alimentatieverplichting normaal gesproken vier jaar zal duren. De rechter kan een langere termijn bepalen, maar niet langer dan vijf jaar.Op deze nieuwe hoofdregel zijn twee uitzonderingen gemaakt, namelijk in het geval van een langdurig huwelijk en in het geval van een huwelijk met kinderen, die nog geen twaalf jaar zijn.Bij huwelijken die[…]

 • Rechtspersonen moeten voortaan kwartaalaangifte btw doen

  Rechtspersonen moeten voortaan kwartaalaangifte btw doen Printvriendelijke versieVoor rechtspersonen is het vanaf nu alleen nog mogelijk om elk kwartaal btw-aangifte te doen. Tot en met vorig jaar hadden sommige rechtspersonen ook nog de mogelijkheid om een jaaraangifte voor de btw te doen. Die mogelijkheid blijft alleen nog bestaan voor natuurlijke personen en samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen.Ongeveer 14.000 ondernemers die onder de categorie ‘niet-natuurlijke personen’ vallen, hebben inmiddels een brief ontvangen met de mededeling dat zij voortaan ieder kwartaal btw-aangifte moeten doen. Voor rechtspersonen rest een verplichting om elk kwartaal btw-aangifte te doen.Vanwege de wijziging in aangiftetijdvak gelden er ook nieuwe inleverdata en betalingskenmerken voor de aangiften.[…]

 • Inbreng eenmanszaak in bv omvat niet altijd alle verplichtingen

  Inbreng eenmanszaak in bv omvat niet altijd alle verplichtingen Printvriendelijke versieEenmanszaken worden steeds vaker omgezet naar de rechtsvorm bv. De media berichtten daar enkele weken geleden over.Dat het niet altijd gaat zoals de inbrenger voor ogen had, bleek eveneens onlangs. Wat kan er gebeuren als de eenmanszaak een huurovereenkomst heeft gesloten, bijvoorbeeld voor zijn bedrijfspand. Gaat die huurovereenkomst dan ook automatisch over? Dat zou je denken, zeker als de verhuurder nadien de facturen op naam van de bv stelt. Bij faillissement van de bv blijkt het toch anders te werken.Een faillissement roept al gauw geschillen op tussen de diverse belanghebbenden. Zo kan de mening van de verhuurder zijn dat[…]

 • Schenken in nieuw kalenderjaar!

  Schenken in nieuw kalenderjaar! Printvriendelijke versieVeel mensen doen hun best om al tijdens leven te schenken, om hun nalatenschap te verkleinen. Ze schenken bijvoorbeeld elk jaar het vrijgestelde bedrag aan kinderen of aan anderen. Vanwege die vrijstelling hoeft er over de schenking geen schenkbelasting betaald te worden, en tegelijk verkleint men de uiteindelijke erfenis. Op het moment van overlijden valt de aanslag erfbelasting dan lager uit voor de erfgenamen.De vrijstellingen voor schenkbelasting worden per kalenderjaar berekend. Om die reden is het in december altijd druk bij notariskantoren. Schenkende families willen onder de kerstboom nog snel hun vrijstelling benutten.Toch is er een reden om er[…]

 

 

Route naar kantoor in Wedde

Route naar kantoor in Ter Apel

 

 

blok row 1 offerte

blok row 2 estate planning

 

 

blok row 3 nieuwsbrief

blok row 2 familierecht

 

 

blok row 4 beklemrecht

blok row 2 ondernemingsrecht

 

 

blok row 5a belasting
blok row 5b nalatenschap

blok row 2 onroerendgoed

 

 

blok row 6 oprichtingbv

blok row 2 leeg