Home

notaris weggemans logo

Notarieel Nieuws

 • Niet lang genoeg samenwonen

  Niet lang genoeg samenwonen Printvriendelijke versiePartners kunnen tegen een gunstig tarief en met een grote vrijstelling voor de erfbelasting van elkaar erven. Daarvoor moeten zij wel aan de door de Belastingdienst gestelde voorwaarden voldoen.De grote partnervrijstelling bedraagt op dit moment€ 661.328. Blijft het erfdeel onder dat bedrag, dan hoeft de partner geen erfbelasting te betalen. Daarboven betaalt de ervende partner tien tot twintig procent erfbelasting.De grote partnervrijstelling geldt niet alleen voor gehuwden en stellen die een zogenaamd geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Ook samenwoners die langer dan vijf jaar op hetzelfde adres ingeschreven staan bij de Burgerlijke Stand en een gemeenschappelijke huishouding voeren kunnen een[…]

 • Uitgetreden vennoot is aansprakelijk voor huurachterstand die is ontstaan na zijn uittreding

  Uitgetreden vennoot is aansprakelijk voor huurachterstand die is ontstaan na zijn uittreding Printvriendelijke versieWie als vennoot uit een vennootschap onder firma uittreedt, is daarmee niet zonder meer ook van alle verplichtingen af. Let daarom op welke verplichtingen u als vennoot bent aangegaan in overeenkomsten die ook na uw uittreden nog doorlopen.Dat bleek onlangs voor de rechtbank Rotterdam. Het ging daarbij om aansprakelijkheid voor een huurschuld die na uittreden was ontstaan. Echter, als de uitgetreden vennoot destijds samen met zijn of haar medevennoot de huurovereenkomst hebben ondertekend, waarin is bepaald dat beiden zich tot de einddatum van de overeenkomst hebben verbonden, dan kunnen zij ook beiden worden aangesproken op nakoming daarvan. De hoofdelijke[…]

 • Vakantieverhuur woonruimte wordt ingeperkt

  Vakantieverhuur woonruimte wordt ingeperkt Printvriendelijke versieHet verhuren van vakantiewoningen wordt strenger gereguleerd. Gemeenten krijgen hiervoor meer mogelijkheden. Het wetsvoorstel daarvoor is inmiddels door de Eerste Kamer aangenomen.Gemeenten kunnen naar verwachting vanaf 2021 eenvoudiger gaan handhaven. Bovendien wordt fraude dan beboet, waarbij de overtreder kans loopt maximaal € 87.000 te moeten betalen. De mogelijkheden die de gemeenten krijgen betreffen het nemen van maatregelen als woonruimte in hun gemeente schaars is of als de leefbaarheid van een wijk in het geding is.Gemeenten kunnen verhuurders van hun woningen aan toeristen verplichten om een registratienummer aan te vragen dat zij bij elke vermelding op verhuurplatforms moeten opnemen. Gemeenten[…]

 • Aanpassing alimentatiebedragen

  Aanpassing alimentatiebedragen Printvriendelijke versieMet ingang van 1 januari 2021 worden uitkeringen voor levensonderhoud - ofwel alimentatiebedragen, weer automatisch aangepast met een percentage van 3%.Deze wettelijke ophoging geldt niet voor alle gevallen. Als vóór 1 januari 1973 de hoogte van de bedragen in de rechterlijke uitspraak of in de overeenkomst mede afhankelijk is gesteld van de ontwikkeling van het inkomen, de lonen of de prijzen, worden deze bedragen niet automatisch verhoogd. Voor deze alimentatiebedragen blijft dan van kracht wat de rechter heeft bepaald of wat in de overeenkomst staat.De wettelijke aanpassing van alimentaties is gebaseerd op de algemene ontwikkeling van het loonpeil. Als[…]

 • Uitstel publicatieplicht ANBI

  Uitstel publicatieplicht ANBI Printvriendelijke versieOp grond van de wet moeten de jaarstukken van organisaties met een ANBI-status binnen zes maanden na afloop van het boekjaar openbaar worden gemaakt. Voor de meeste Algemeen Nut Beogende Instellingen die als boekjaar het kalenderjaar hanteren, betekent dit publicatie voor 1 juli.Volgens een aanvulling op het Besluit noodmaatregelen coronavirus van 16 juni, is een verlenging van de termijn goedgekeurd, waarbinnen ANBI’s hun jaarstukken op internet moeten publiceren. Op grond van de goedkeuring in het besluit mag de termijn van zes maanden met maximaal vier maanden worden verlengd. Dat betekent voor de meeste ANBI’s dat publicatie voor 1 november[…]

 • Erfgenaam heeft recht op inzage

  Erfgenaam heeft recht op inzage Printvriendelijke versieKrijgt u een erfenis? Dan wilt u als erfgenaam natuurlijk weten waar de erfenis uit bestaat. U moet immers kunnen beslissen of u de erfenis wel wil aanvaarden. Als er veel schulden zijn kunt u namelijk ook weigeren.Meestal zullen de erfgenamen of de executeur de administratie van de overledene doornemen, om zich een beeld te vormen van de nalatenschap. Uit iemands bankafschriften en alle vaste lasten die afgeboekt worden, valt vaak al veel op te maken. Ook de laatste aangifte inkomstenbelasting levert doorgaans een mooi overzicht op. Maar wat moet een erfgenaam doen om aan informatie te komen als[…]

 • Renteaftrek hypotheek na koop huis beperkt

  Renteaftrek hypotheek na koop huis beperkt Printvriendelijke versieDagelijks worden (extra) hypothecaire leningen afgesloten door mensen die het huis al korter of langer in bezit hebben. De rente daarover is niet zonder meer aftrekbaar.Dat bleek opnieuw uit een recente uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden. Wie een woning koopt met aanzienlijke som eigen middelen, en later een hypotheek neemt ter grootte van ongeveer die eigen inbreng, geniet dan niet automatisch van de beoogde renteaftrek over de schuld. De fiscus zal scherp letten of dit bedrag is ingezet voor verbetering of onderhoud van het huis. Immers, betaalde rente is alleen aftrekbaar als de geldlening is aangegaan voor aankoop, verbetering[…]

 

 

Route naar kantoor in Wedde

Route naar kantoor in Ter Apel

 

 

blok row 1 offerte

blok row 2 estate planning

 

 

blok row 3 nieuwsbrief

blok row 2 familierecht

 

 

blok row 4 beklemrecht

blok row 2 ondernemingsrecht

 

 

blok row 5a belasting
blok row 5b nalatenschap

blok row 2 onroerendgoed

 

 

blok row 6 oprichtingbv

blok row 2 leeg