Hulp bij toegankelijkheid

Cliëntenonderzoek en Meldingsplicht

notaris weggemans logo

Op de werkzaamheden die Notariaat Westerwolde verricht is, net als op andere onafhankelijke beroepsbeoefenaren, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) van toepassing. Wij zijn op grond van die wet verplicht om cliëntenonderzoek te doen en eventuele vermoedens van witwassen of financieren van terrorisme te melden. Deze verplichting geldt voor alle zaken waarbij registergoed betrokken is en voor alle diensten voor bedrijven en instellingen. De WWFT is niet van toepassing op familie- en erfrecht.

Onderzoek

Schakelt u Notariaat Westerwolde in voor een zakelijke transactie of een transactie met registergoed (dit geldt ook hypotheken), dan zijn wij er aan gehouden dat u zich – de eerste keer – persoonlijk laat identificeren met een geldig identiteitsbewijs, zoals paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument. Als wij van oordeel zijn dat een bepaalde cliënt of transactie grote(re) risico's meebrengt, dan zijn wij verplicht om verder onderzoek te doen. Bijvoorbeeld bij in het buitenland woonachtige politieke prominenten.

In overleg met ons kunt u uw identiteit ook laten vaststellen door een andere beroepsbeoefenaar.

De identiteit van een rechtspersoon – zoals vereniging, stichting of onderneming – kan worden vastgesteld via een uittreksel uit het handelsregister. Hebt u meer dan 25% belangen in een rechtspersoon, dan moet ook uw identiteit afzonderlijk worden vastgesteld. Ook hier geldt dat wij nader onderzoek moet doen, als wij een verhoogd risico inschatten.

Meldingsplicht

Zodra wij vermoeden dat transacties of voorgenomen transacties te maken kunnen hebben met witwaspraktijken of financieren van terrorisme, zijn wij verplicht dit te melden bij het het Meldportaal voor Ongebruikelijke Transacties van de Financial Intelligence Unit - Nederland in Zoetermeer. Wij mogen op grond van de wet de betreffende cliënten niet (vooraf) over de melding informeren.

Eenzelfde meldingsplicht hebben wij, als in transacties bedragen van € 15.000 of meer in contanten worden betaald of een dergelijke betaling wordt overwogen. Wij mogen op grond van een beroepsregel geen contante bedragen aannemen van € 15.000 of meer. En tot slot moeten wij ook melden, als u de contanten op onze rekening stort of ons verzoekt € 15.000 of meer in contanten uit te betalen of te laten uitbetalen door de bank.

Geen meldingsplicht voor familie- en erfrecht

De wet is niet van toepassing op familie- en erfrechtelijke zaken. Alleen bij het verzorgen van eenvoudige aangiften Inkomsten belasting en aangiften Erfbelasting hebben wij in geval van ongebruikelijke transacties wel een meldingsplicht.

meldingsplicht

10 clientonderzoek

Cliëntenonderzoek en
meldingsplicht