Hulp bij toegankelijkheid

Disclaimer

notaris weggemans logo

De data die in deze site is verwerkt vormen één geheel. Overname hiervan voor zakelijk gebruik is niet toegestaan - ook niet van teksten en afzonderlijke illustraties - conform de wet op het Auteursrecht.

Notariaat Westerwolde kan niet aansprakelijk worden gesteld voor negatieve effecten als gevolg van het gebruik van deze data, of het niet kunnen toepassen ervan, zelfs in gevallen dat Notariaat Westerwolde hierover is geïnformeerd. Onder geen enkel beding kan Notariaat Westerwolde verantwoordelijk worden gehouden voor omzetverlies, bedrijfsstoringen, het verlies van informatie of voor nadelige effecten van enige aard.

Notariaat Westerwolde staat verder niet in voor de juistheid of volledigheid van de informatie, tekst, illustraties, links of andere onderdelen van de site. Notariaat Westerwolde behoudt zich het recht voor, op elk gewenst moment en zonder aankondiging, veranderingen in de site aan te (laten) brengen. Notariaat Westerwolde verplicht zich niet de gegevens te (laten) up-daten. Aan de teksten op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

De via deze website verstrekte informatie wordt door Notariaat Westerwolde met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Notariaat Westerwolde aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen informatie. Verwijzingen naar websites die niet door Notariaat Westerwolde worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen.

Hoewel wij uiterst selectief zijn ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

COOKIEVERKLARING

Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Google Analytics.
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens.
U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Gebruik hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Cookierecht.nl
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?
Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: “Cookies verwijderen
Consumentenbond: “Cookies uitschakelen
Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising"

Voor meer informatie omtrent de AVG wetgeving verwijzen wij u graag door naar de betreffende website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg

diclaimer